Ujednolicone teksty modlitw przez KEP

W tym miejscu można zapoznać się z ujednoliconymi tekstami modlitw, przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP i przyjętych podczas 386. Zebrania Plenarnego. Tekst integralny modlitw w języku polskim zawiera modlitwy:

 • Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróżą)
 • Anioł Pański
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • Królowo nieba, wesel się, alleluja
 • Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary
 • Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 • Litania do Najświętszego Imienia Jezus
 • Litania do Najświętszego Sakramentu
 • Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Litania do świętego Józefa
 • Litania do Świętych
 • Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny
 • Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny
 • O Boże mój, wierzę w Ciebie („Modlitwa Anioła” z Fatimy)
 • O Krwi i Wodo (Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia)
 • O mój Jezu (Akt strzelisty z Fatimy)
 • Ojcze nasz (Modlitwa Pańska )
 • Pod Twoją obronę
 • Pomnij, o najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)
 • Wieczny odpoczynek
 • Witaj, Królowo
 • Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Konferencja zatwierdziła również melodie sekwencji liturgicznych – zostaną opublikowane w specjalnym Dodatku do Lekcjonarza Mszalnego; w związku ze zbliżającym się wspomnieniem obowiązkowym NMP Bolesnej (15 września) załączamy także zatwierdzoną melodię sekwencji o Matce Bożej Bolesnej do wykorzystania w tym dniu. Do pobrania: