Nowe odpusty - dla dotkniętych problemem koronawirusa oraz za zmarłych (na cały listopad)

Penitencjaria Apostolska wydała specjalne dekret udzielające:
1. odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także pracownikom służby zdrowia, rodzinom i wszystkim w jakikolwiek sposób dotkniętym tym problemem;

2. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca; odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Czytaj więcej: Nowe odpusty - dla dotkniętych problemem koronawirusa oraz za zmarłych (na cały listopad)

Dyskusja o sposobie przyjmowania Komunii Świętej

 

Zapraszamy do zapoznania się z głosem w dyskusji o sposobie przyjmowania Komunii Świętej przez wiernych. Jest to zapis audycji na falach radia Fiat, w którym ks. Damian Kwiatkowski został poproszony o komentarz do Komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi sposobu przystępowania do Komunii świętej z dnia 3 października 2020 r. Jak można przeczytać na stronie radia Fiat: "Ks. Kwiatkowski wyjaśnia czym jest istota Komunii św., ale też podkreśla, że w samej dyskusji można dopatrywać się dobra, ponieważ za rozterkami kryje się chęć oddania należnej czci Chrystusowi. Ks. Damian Kwiatkowski wyjaśnia, jakie było i jest stanowisko Kościoła w tej kwestii"

Audycja radiowa została opublikowana przez radio Fiat: https://www.facebook.com/127177607354436/posts/4537703656301787/. Bezpośredni link do audycji: http://fiat.fm/rozmowa-dnia/....

Proponujemy również zapoznanie się z artykułem autorstwa ks. Damiana Kwiatkowskiego pod tytułem: Aktualnie obowiązujące sposoby udzielania Komunii Świętej w Polsce w świetle prawodawstwa kościelnego, który został opublikowany  w numerze szóstym  czasopisma "TEOLOGIA MŁODYCH" z 2017 r., na stronach od 14 do 28. 

Treść Komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi sposobu przystępowania do Komunii świętej z dnia 3 października 2020 r.

(zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/search/eucharystia/, https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.theappcreate.radiofiat&hl=pl;  http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_tm/index.phphttps://episkopat.pl/, w dniu 17 października 2020 r.)

Zarządzenie w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, dn. 15 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE

w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

na dzień 15 października 2020 r.

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii (w „strefie żółtej” - jedna osoba na cztery metry kwadratowe; w strefie „strefie czerwonej” - jedna osoba na siedem metrów kwadratowych), należy – podobnie, jak to było już podczas ograniczeń w marcu i kwietniu br. – na podstawie powierzchni użytkowej świątyni określić maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie się w niej znajdować, a informację o tym umieścić na drzwiach wejściowych.

Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:

Czytaj więcej: Zarządzenie w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

KILKA OGŁOSZEŃ

 1. W związku z Zarządzeniem w sprawie przyjmowania interesantów w budynku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie z dnia 8 października 2020 r. oraz przebywaniem kilku osób  na kwarantannie z grona stałych bywalców spotkań, informujemy, że spotkanie planowane na 17 października 2020 r. nie odbędzie sięSpotkaniem, które ma mieć miejsce w najbliższym czasie, będzie to, które przewidujemy w dniu 21 listopada 2020 r., godz. 18:30.
 2. W dniu 19 października 2020 r., o godz. 18:00 w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach (ul. Leśniowska 1, 42-310 Żarki) będzie sprawowania Eucharystia za ŚP. Stanisława Kwiatkowskiego od uczestników grupy formacji liturgicznej Dobro Liturgii, za którą złożono ofiarę w dniu pogrzebu.

 

Ujednolicone teksty modlitw przez KEP

W tym miejscu można zapoznać się z ujednoliconymi tekstami modlitw, przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP i przyjętych podczas 386. Zebrania Plenarnego. Tekst integralny modlitw w języku polskim zawiera modlitwy:

 • Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróżą)
 • Anioł Pański
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • Królowo nieba, wesel się, alleluja
 • Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary
 • Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 • Litania do Najświętszego Imienia Jezus
 • Litania do Najświętszego Sakramentu
 • Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Litania do świętego Józefa
 • Litania do Świętych
 • Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny
 • Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny
 • O Boże mój, wierzę w Ciebie („Modlitwa Anioła” z Fatimy)
 • O Krwi i Wodo (Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia)
 • O mój Jezu (Akt strzelisty z Fatimy)
 • Ojcze nasz (Modlitwa Pańska )
 • Pod Twoją obronę
 • Pomnij, o najświętsza Panno (Modlitwa św. Bernarda)
 • Wieczny odpoczynek
 • Witaj, Królowo
 • Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Konferencja zatwierdziła również melodie sekwencji liturgicznych – zostaną opublikowane w specjalnym Dodatku do Lekcjonarza Mszalnego; w związku ze zbliżającym się wspomnieniem obowiązkowym NMP Bolesnej (15 września) załączamy także zatwierdzoną melodię sekwencji o Matce Bożej Bolesnej do wykorzystania w tym dniu. Do pobrania: