Dobro Liturgii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nasz temat roku formacyjnego: ROK LITURGICZNY
"'Misterium", czyli objawienie Boga w historii i poprzez historię zbawienia,
tak opisuje i interpretuje je Pismo, posiad wymiar sakramentalny'

A. Bergamini, Chrystus - świętem Kośćioła. Rok liturgiczny, Kraków 2003, s. 43.
Strona "DOBRO LITURGII" jest serwisem informacyjnym grupy formacji liturgicznej powstałej w strukturze
Domowego Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej jako przejaw działalności Diakoni Liturgicznej Ruchu Światło Życie

Planowanie celebracji

Email Drukuj PDF

SCHEMAT POSTĘPOWANIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE LITURGII

Jeśl i Tobie trafiło Ci się zadanie przygotowania Liturgii eucharystycznej, a do tego robisz to po raz pierwszy, jest prawie pewne, że o czymś zapomnisz. Ale i doświadczeni ceremoniarze mogą coś przeoczyć, dlatego spróbujmy uporządkować elementy, na które powinieneś zwrócić uwagę.

 

Oto one:


1)
Przewodniczący Liturgii
2)
Miejsce i czas
3)
Charakter Eucharystii
4)
Koncelebra, liczba wiernych
5)
Przebieg akcji liturgicznej
6)
Paramenty
7)
Asysta

Ad. 1) Osobą, z którą musisz się bezwzględnie skontaktować to przewodniczący Liturgii. To właśnie główny celebrans decyduje według jakiego formularza będzie odprawiana Msza św. i jakie będą czytania (czy z kalendarza liturgicznego, czy inne). Warto też dowiedzieć się, czy będzie w Eucharystii uczestniczyć jakaś szczególna osoba.
Po ustaleniu szczegółów Liturgii należy w skrócie przedstawić przewodniczącemu do akceptacji elementy zmienne dotyczące celebransa (np. czy będzie okadzenie, uroczysta procesja z darami itp.).

Sprawa trochę się komplikuje, gdy przewodniczącym ma być np. biskup. Wtedy należy skontaktować się (choćby telefonicznie) z kapelanem biskupa i z nim ustalić powyższe szczegóły.

 

Ad. 2) Ważne jest, abyś rozeznał miejsce sprawowania Eucharystii. Musisz wcześniej umówić się z rektorem kościoła (proboszczem) i pojechać na miejsce, gdzie należy:

- sprawdzić paramenty,

- sprawdzić układ kościoła (prezbiterium, miejsce przewodniczenia, tabernakulum, zakrystię, drogę procesji),

- zapoznać się z życzeniami i uwagami rektora kościoła

- potwierdzić datę i godzinę (żeby się nie okazało, że w tym samym czasie jest np. zaplanowany ślub).

 

Ad. 3) Wiele elementów musisz ustalać równolegle, gdyż są ze sobą powiązane. Przykładowo przy planowaniu uroczystej Mszy świętej z okadzeniem należy sprawdzić, czy są wszystkie akcesoria konieczne przy okadzeniu albo czy w ogóle jest możliwe okadzenie (bardzo małe pomieszczenie, brak wentylacji itp.). Trzeba określić charakter (stopień uroczystości) Eucharystii i związane z nim elementy, które zwykle nie występują (uroczysta procesja wejścia, okadzenia, komentarze, aspersja), a także sprecyzować na co kładziemy nacisk przy angażowaniu świeckich. Zdarza się, że na uroczystych Mszach świętych mamy jeszcze inne dodatkowe elementy: takie jak wystawienie Najświętszego Sakramentu, obrzędy chrzcielne (lub innych Sakramentów Świętych), odnowienie przyrzeczeń małżeńskich czy rozesłanie na rekolekcje wakacyjne.

 

Ad. 4) Musisz też określić ilu kapłanów będzie w koncelebrze i jaka będzie liczba wiernych. Jest to zawsze zadanie szacunkowe. Pomocy należy szukać u rektora miejsca lub organizatora uroczystości takiej jak np. dzień wspólnoty. Jeśli jest to Eucharystia wspólnotowa można dość precyzyjnie określić te liczby, jeśli natomiast Eucharystia

o szerszym zasięgu na przykład dla pielgrzymki – trzeba przewidzieć odpowiednio dużo miejsca, liczbę krzeseł, strojów liturgicznych, wkładek mszalnych itp.

 

Ad. 5) Gdy masz już dostatecznie dużo danych, możesz przystąpić do budowania planu Liturgii. Aby to zrobić, dobrze jest wyobrazić sobie krok po kroku wszystkie czynności (najlepiej w kościele, w którym będzie sprawowana Eucharystia). Pomocny w tym będzie na pewno konspekt DL „Praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie liturgii Mszy św.” – do pobrania z naszej strony internetowej, a także „Kompendium Ceremoniarza”.

 

Ad. 6) Plan akcji liturgicznej i wcześniejsze rozpoznanie pozwoli Ci na skompletowanie potrzebnych paramentów i innych akcesoriów do sprawowania Liturgii. Ważne jest skonfrontowanie stanu istniejącego z potrzebami. Szczegóły ustala się w zależności od planu (znów warto sięgnąć do konspektu) i liczby koncelebransów. Na przykład przy znacznej liczbie kapłanów przygotowuje się hostie łamiąc je uprzednio na pół.

 

Ad. 7) Aby Eucharystia była sprawowana w należytym porządku, w sposób godny, a przede wszystkim pobożnie, istotny jest właściwy dobór asysty. Z tego powodu ważne role dajemy osobom „sprawdzonym”, czyli takim które znamy, którym możemy zaufać. Pozostałym powierzamy albo indywidualnie - rzeczy oczywiste albo w parze ze „swoimi” – rzeczy bardziej skomplikowane.

Powiązanie zasobów ludzkich, posiadanych akcesoriów liturgicznych i budowanego planu akcji liturgicznej pozwoli na przypisanie konkretnych funkcji czy czynności poszczególnym osobom. Asysta musi dokładnie wiedzieć jak ma wyglądać Liturgia słowa (czytania, psalm, aklamacja przed Ewangelią i modlitwa powszechna) oraz w czym będzie pomagać celebransowi (wejście, wyjście, ołtarz, dzwonki, Komunia). Najlepiej stworzyć listę czynności, przypisać je konkretnym osobom, poinformować je o zadaniach i co bardzo ważne przeprowadzić próbę. Nawet najlepiej wyszkolony członek służby liturgicznej, który nie uczestniczył w próbie, może skutecznie „zepsuć” zaplanowaną Liturię.

Nie możesz też zapomnieć o wyznaczeniu z odpowiednim wyprzedzeniem odpowiedzialnego za śpiew. Powinieneś przekazać mu informację o charakterze i planie Liturgii oraz ustalić z nim ważne z jego punktu widzenia rzeczy (np. Gloria, Credo, Modlitwa Pańska i inne części stałe).

 

Wszystkie powyższe działania należą do tzw. przygotowania dalszego i należy je wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozostaje jeszcze przygotowanie bezpośrednie, które powinno zacząć się około pół godziny przed rozpoczęciem Liturgii. W zależności od konkretnej sytuacji czas ten należy odpowiednio dostosować. Trzeba wtedy przygotować potrzebne akcesoria liturgiczne, upewnić się czy wszyscy znają swoje zadania, rozstrzygnąć jednoznacznie rzeczy niesprecyzowane oraz sprawdzić i ustawić nagłośnienie. A na koniec pomodlić się, żeby nie było jakiś nieprzewidzianych sytuacji.

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 29 września 2010 21:36  
Zadanie uświęcania wypełnia Kościół
w szczególny sposób przez świętą liturgię,
która też jest sprawowaniem
kapłańskiego zadania Jezusa Chrystusa;
KPK 1983, kan 834 § 1.

POLECAMY KSIĄŻKI
W ramach nowego tematu rocznego

Tytuł:
Liturgia dla wszystkich
Autor:
Zdzisław Janiec
Wydawnictwo:
Wyd. die. sandomierskiej
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz 2005
ISBN
20058373004246

Tytuł:
Rok liturgiczny. To sam Chrystus...
Autor:
Matias Auqe
Wydawnictwo:
Homo Dei
Miejsce i rok wydania:

 
ISBN
9788362579884

Tytuł:
Mysetrium Christi (T.6) Rok Liturgiczny
Autor:
Wacław Świerzawski
Wydawnictwo:
Wyd. diec. sandomierskiej
Miejsce i rok wydania:

Sandomierz 2013
EAN
9788325705930

Tytuł:
Chrystus świętem Kościołą Rok liturgiczny...
Autor:
Augusto Bergamini
Wydawnictwo:
Bratni Zew
Miejsce i rok wydania:

Kraków 2003
ISBN
8388903551

Jest możliwość nabycia
długopisów

z naszym logo.

Mowa o aluminiowych długopisów
COSMO wraz z etui.

Więcej informacji