Spotkanie formacyjne: Łaska w liturgii

Nasze spotkanie formacyjne przypadło na 16 maja 2020 r.o godz. 18:30. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego miało ono inną formę. Pozostaniemy w swoich domach, a do wspólnego spotkania wykorzystamy łączność modlitewną, audiowizualną przez internet i korespondencyjną. Tematem spotkania było zagadnienie: Łaska w liturgii, spotkanie poprowadził ks. Damian Kwiatkowski. Przy takim sposobie organizacji oczywiście można było konferencję odtworzyć w innym czasie, jednak zapraszaliśmy, by przynajmniej część modlitewna była wspólna właśnie w tym dniu i o tej godzinie. Proponowaliśmy, by przebieg spotkania był następujący (by zobaczyć całość rozszerz artykuł klikając na "Czytaj więcej"):

 • Wstęp zapowiadający temat - film nr 1/3
 • Modlitwa przez wzbudzenie intencji i w łączności z całą wspólnotą, znak Krzyża oraz Modlitwa Pańska "Ojcze nasz..."
 • Konferencja, część 1: Natura urzeczywistniania się łaski - film nr 2/3

Konferencja, część 2: Drogi łaski - film nr 3/3

 • Konkurs, tym razem jako podsumowanie i sposobność do otrzymania komunikatu zwrotnego dla prowadzącego
 • Modlitwa kompletą z rodziną
 • Spisanie i przesłanie odpowiedzi do konkursu 
  (...)
 • Odbiór ewentualnej nagrody przypisanej do konkursu

KONKURS:
Zapraszamy, by WSZYSCY uczestnicy spotkania przesłali odpowiedzi ks. Damianowi na skrzynkę pocztową: x.kwiatkowski (małpa) wp.pl. Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody i przesłane przesyłką pocztową.

Pytania do konkursu:

 • Czy według Ciebie następne spotkanie mogłoby się odbyć z wykorzystaniem środków technicznych, by połączyć nas wszystkich przez internet?
 • W jaki sposób można odzyskać stan łaski uświęcającej po jego utracie?
 • Jakie elementy życia człowieka wg Arcybiskupa Fultona Johna Scheena wynikają z funkcjonowania we wspólnocie ludzkiej (można opisowo, jak odczytane to zostało przez Ciebie po wysłuchaniu konferencji)?
 • Które z sakramentów są określane w Kościele jako "sakramenty w służbie komunii"?

 UWAGA WAŻNE:
Gdyby ktoś chciał poprowadzić w ramach następnego spotkania konferencję, prosimy o zgłoszenie się do ks. Damiana. Temat można samemu zaproponować lub podpowie go ks. Damian.