Posługa ministranta światła - ceroferariusza

W sobotę 29 lutego 2020 o godzinie 18:30 miało miało miejsce spotkanie formacyjne naszej grupy. Było to pierwsze spotkanie w ramach nowego tematu formacyjnego poświęconego tematowi posług liturgicznych. Spotkanie dotyczyło posługi ministrantów światła. Stało się na pewno sposobnością do poruszenia symboliki światła na liturgii, sposobu jego używania na Mszy św. oraz zasad, którymi powinni się kierować ministranci światła. Spotkanie poprowadzili Agnieszka i Piotr Grudzińscy. Miejscem spotkania był Dom Archidiecezji Częstochowskiej na ul. Ogrodowej w Częstochowie (mieści się on na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Piotrkowskiej, wjazd na parking znajduje się od ul. Piotrkowskiej, wejście do budynku pod szyldem radia Fiat). Z okazji spotkania został ogłoszony konkurs, którego szczegóły poznać można po kliknięciu na „więcej”. Spotkanie cechowało się żywą dyskusją oraz próbą asysty procesji wejścia i wyjścia z użyciem 6 świec.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty według naszych stałych zasad. Przewidziane nagrody zostaną wylosowane wśród wszystkich uczestników konkursu. Bierze w nim udział każdy, kto podejmie próbę odpowiedzi na zadane pytania. Pytania należy przesłać na adres x.kwiatkowski(małpa)wp.pl  lub przekazać na kartce na początku naszego spotkania ks. Kwiatkowskiemu. Nagrodą jest jakaś drobna, ale na pewno miła niespodzianka.

Pytania do konkursu dotyczącego tematyki ministrantów światła są następujące:

  1. Ile świec można używać w ramach celebracji Mszy św.?
  2. Ile świec można w takiej celebracji wnosić w ramach procesji wejścia?