Rerum novarum w liturgii Kościoła w Polsce i nie tylko...

W tym roku 10 grudnia będzie obchodzone Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. Z woli papieża Franciszka wpisano takie wspomnienie do Kalendarza Rzymskiego dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kult zawierający się we wspomnieniu i ukierunkowany na cześć Matki Bożej Loretańskiej związany jest z sanktuarium Świętego Domku w Loreto, w ścianach którego miało miejsce Zwiastowanie oraz Wcielenie Syna Bożego.  Wybrana data 10 grudnia upamiętnia cudowne przeniesienie Domku do Loreto w 1294 roku. Jak podaje portal OPOKA: "Zgodnie z tradycją przeniesienia mieli dokonać aniołowie, by uchronić tę pamiątkę Wcielenia przed muzułmanami. W nocy z 9 na 10 grudnia Domek stanął na dzisiejszym miejscu, o czym w mistycznym widzeniu został poinformowany eremita Paweł, który z kolei zawiadomił władze kościelne. Ze względu na to cudowne przeniesienie, Benedykt XV w 1920 roku ogłosił Matkę Bożą Loretańską Patronką Lotników. W stulecie tego wydarzenia Sanktuarium Loretańskie obchodzi Rok Jubileuszowy. Potrwa on od 8 grudnia bieżącego roku do 10 grudnia 2020 roku".

Ukazały się nowe wydania ksiąg w języku polskim:

  • Ewangeliarz, wyd. II, Pallottinum, Poznań 2019 r.
  • Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wyd. II poprawione, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019 r.

W przyszłym roku nastąpi zmiana terminu obchodów uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (na 2 maja), która przypada w kalendarzu liturgicznym na 3 maja. Jednak w roku 2020 liturgiczna uroczystość ta zbiega się z obchodem 4. niedzieli wielkanocnej. Niedziela ta, zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych,  ma pierwszeństwo przed tą uroczystością i powoduje, że jej obchody przenosi się na dzień następny, czyli w tym przypadku na poniedziałek. Na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, rzymska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że:

  • uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie obchodzona w 2020 r. w sobotę, 2 maja (wieczorem 1 maja odmawiamy I nieszpory uroczystości),
  • w niedzielę, 3 maja, obchodzimy 4. niedzielę wielkanocną (wieczorem 2 maja odmawiamy I nieszpory 4 niedzieli wielkanocnej) 

(Zdjęcia: 1. https://pustyniaserca.wordpress.com/2016/12/10/najswietsza-maryja-panna-loretanska/; 2. https://www.pallottinum.pl/index.php?p=109; 3. http://zds.belchatow.pl/aktualnosci/3-maj-uroczystosc-nmp-krolowej-polski/, wszytkie 20.11.2019)