Spotkanie październikowe - obrzędy Komunii św.

Nasze październikowe spotkanie było poświęcone tej części Mszy św., która skoncentrowana jest na udzieleniu Komunii świętej. Omówione zostały: obrzędy, sposób, wymogi prawne i teologiczna wymowa czynności udzielania Komunii świętej. Spotkanie miało miejsce 12 października 2019 r., sobota, o godzinie 18:30, w budynku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ul. NMP 54 (salka na dole, mapa).  Można wsiąść było także udział w konkursie. Z pośród uczestników spotkania, którzy na jego początku przekażą kartki z próbą odpowiedzi na pytania konkursowe zostały wylosowane nagrody. Spotkanie poprowadzili Jola i Tomek Pytlakowie.  Pytania do konkursu brzmiały następująco:

  • W jakiej postawie ciała można przyjmować Komunię świętą?
  • W jaki sposób rozpoczynają się na Mszy św. obrzędy Komunii świętej?
  • Podaj jakiś przykład, kiedy możemy przyjąć Komunię świętą pod dwiema postaciami.