Kurs Ceremoniarza

Od 19 do 23 sierpnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym odbywa się Kurs Ceremoniarza organizowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii. Do kursu przystąpili  promowani lektorzy z przynajmniej dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły ponadpodstawowej), którzy pragnęli  służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Nasza grupa wspomaga organizatorów w przeprowadzeniu kursu. Zapraszamy wszystkich do otoczenia młodych kandydatów na ceremoniarzy modlitwą, by wytrwali w trudzie pogłębiania swej wiedzy o liturgii i owocowali pięknym zaangażowaniem w swej przyszłej posłudze. (Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej)

(Informacje i nagrania o kursie ceremoniarza na stronie radia FIAT)