Duchowe aspekty struktury celebracji Eucharystii

 Cykl spotkań w ramach 10 roku pracy formacyjnej dotyczących tematu:

  Duchowe aspekty struktury celebracji Eucharystii 

Będzie on obejmował serię spotkań w ramach formacji Grupy Formacji Liturgicznej „Dobro Liturgii”. Mają one za cel ukazanie duchowego znaczenia dla katolików obrzędów Mszy św. oraz przepisów liturgicznych, które wydobywają tą symbolikę .

Cykl obrzędów będzie obejmował spotkania:

(Obrzędy wstępne)

  1. Duchowe znaczenie elementów Eucharystii:
    wejścia i pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu

Będą w ramach spotkania poruszone następujące kwestie:
- Znaczenie obrzędów poprzedzających liturgię słowa w strukturze Mszy św.
- Odpowiedź na pytanie: Po co wejście i specjalny śpiew na Eucharystii?
- Znaczenie pozdrowienia we współczesnej kulturze.
- Teologiczne przesłanie pozdrowienia ołtarza i zgromadzonego ludu.
- Zasady liturgiczne dotyczące wejścia i pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu.

  1. Duchowe znaczenie elementów Eucharystii:
    aktu pokuty i kolekty

Będą w ramach spotkania poruszone następujące kwestie:
- Znaczenie przebaczenia w chrześcijaństwie .
- Struktura aktu pokuty w strukturze Eucharystii.
- Teologiczne przesłanie aktu pokuty i jego duchowe skutki.
- Zasady liturgiczne dotyczące wejścia i pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu.

(liturgia słowa)

  1. Duchowe znaczenie liturgii słowa Eucharystii

Będą w ramach spotkania poruszone następujące kwestie:
- Znaczenie słowa w kulturze współczesnej .
- Struktura liturgii słowa na Eucharystii.
- Zasady liturgiczne dotyczące liturgii słowa.

 

 (C.D.N.)